ŞİRKET KÜLTÜRÜMÜZ

Şirket Kültürümüz

Ünvanlarımız, üstlendiğimiz sorumlulukların etiketidir. Hiyerarşiye inanmayan bir ekibiz.

Performans yönetimimizi; iş akışlarımız üzerinden stratejilerimizi beslemek, gelişim alanlarımızı görebilmek, 'daha iyi nasıl olur'a ulaşmak için yaparız. Bireyleri notlandırmak için değil.

Çünkü doğru insanlarla bir ekip kurduğumuza ve her bir çalışma arkadaşımızın sorumluluklarına duyduğu sadakate, kendini ve 'bizi' geliştirmek için duyduğu heyecana olan güvenimiz tam.

PDKS kullanmıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan ofiste geçirdiğimiz saatler değil, üstlendiğimiz sorumluluğu beklenen zaman ve kalitede yerine getirmek.

İletişime; geri bildirimlere ve fikir paylaşımlarına değer veririz.

Çünkü biliriz ki; her bir çalışanın kendini ait hissettiği bir ortamda ve sadece kendi sorumluluk alanlarının değil, bir bütün olarak ürettiğimiz her şeyin sahibi hissetmesi verimliliğin temel koşuludur.

İnsan Kaynakları departmanımız yok. Organizasyonel Gelişim departmanımız var.

Ve OG çatısı altında, 'daha mutlu ve verimli çalışmak için kaynaklarımızı daha iyi hale nasıl getiririz 'in kurgusuna emek harcıyoruz. Çünkü bizim için 'insan' ; bilgisini, emeğini ve zamanını ortak hedeflerimiz için paylaşan, organizasyonumuzun en önemli unsurudur.

Ve ‘kaynakların yönetimi’; bu değerli unsurun katkılarından en etkin şekilde faydalanabilmeye hizmet edecek bir operasyondur.

Ünvanlarımız, üstlendiğimiz sorumlulukların etiketidir. Hiyerarşiye inanmayan bir ekibiz.
Performans yönetimimizi; iş akışlarımız üzerinden stratejilerimizi beslemek, gelişim alanlarımızı görebilmek, 'daha iyi nasıl olur'a ulaşmak için yaparız. Bireyleri notlandırmak için değil. Çünkü doğru insanlarla bir ekip kurduğumuza ve her bir çalışma arkadaşımızın sorumluluklarına duyduğu sadakate, kendini ve 'bizi' geliştirmek için duyduğu heyecana olan güvenimiz tam.
PDKS kullanmıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan ofiste geçirdiğimiz saatler değil, üstlendiğimiz sorumluluğu beklenen zaman ve kalitede yerine getirmek.
İletişime; geri bildirimlere ve fikir paylaşımlarına değer veririz.

Çünkü biliriz ki; her bir çalışanın kendini ait hissettiği bir ortamda, sadece kendi sorumluluk alanlarının değil, bir bütün olarak ürettiğimiz her şeyin sahibi hissetmesi verimliliğin temel koşuludur.
İnsan Kaynakları departmanımız yok. Organizasyonel Gelişim departmanımız var.
Ve OG çatısı altında, 'daha mutlu ve verimli çalışmak için kaynaklarımızı daha iyi hale nasıl getiririz` in kurgusuna emek harcıyoruz. Çünkü bizim için 'insan' ; bilgisini, emeğini ve zamanını ortak hedeflerimiz için paylaşan, organizasyonumuzun en önemli unsurudur.
Ve ‘kaynakların yönetimi’; bu değerli unsurun katkılarından en etkin şekilde faydalanabilmeye hizmet edecek bir operasyondur.