Şirketimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

20 yılı aşkın tecrübe ile 2017 yılında kurulan DDTECH, şirketlerin dijital dönüşümüne liderlik eden teknoloji danışmanıdır.

DDTECH | DX STARTS HERE - Dijital Dönüşüm

Şirket Kültürümüz

DDTECH | DX STARTS HERE - DDTECH Logo Mockup

Unvanlarımız, üstlendiğimiz sorumlulukların etiketidir. Hiyerarşiye inanmayan bir ekibiz. Performans yönetimimizi; iş akışlarımız üzerinden stratejilerimizi beslemek, gelişim alanlarımızı görebilmek, "daha iyi nasıl olur"a ulaşmak için yaparız. Bireyleri notlandırmak için değil. Çünkü doğru insanlarla bir ekip kurduğumuza ve her bir çalışma arkadaşımızın sorumluluklarına duyduğu sadakate, kendini ve "bizi" geliştirmek için duyduğu heyecana olan güvenimiz tam. Bizim için önemli olan ofiste geçirdiğimiz saatler değil, üstlendiğimiz sorumluluğu beklenen zaman ve kalitede yerine getirmek. İletişime; geri bildirimlere ve fikir paylaşımlarına değer veririz.

Çünkü biliriz ki; her bir çalışanın kendini ait hissettiği bir ortamda, sadece kendi sorumluluk alanlarının değil, bir bütün olarak ürettiğimiz her şeyin sahibi hissetmesi verimliliğin temel koşuludur. Bizim için "insan"; bilgisini, emeğini ve zamanını ortak hedeflerimiz için paylaşan, organizasyonumuzun en önemli unsurudur.

Şirket Politikamız

Değerlerimiz

Etik değerlere bağlıyız
Yüksek müşteri memnuniyeti yaratırız
Uçtan uca çözüm sağlarız
Mutlu çalışanlara inanırız
Doğanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

DDTECH olarak bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, sürdürmeyi etkinliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirerek ileri taşımayı hedefliyoruz;

Sürdürülebilirlik

DDTECH olarak bugüne kadar tamamladığımız Dijital Dönüşüm projeleri ile kağıt ve kaynak israfının önüne geçip, sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.

"Daha Dijital, Daha Doğal" vizyonumuzu müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımızla paylaşmaktan mutluyuz.

0 TON
Kağıt tasarrufu sağlayarak 5500 ağacı kesilmekten kurtardık
0 Kat
Daha hızlı işlem
0
KWH Enerji Tasarrufu
0
Ton Su

Sertifikalarımız

Sunduğumuz hizmetlerin belli standartlarda olmasına gösterdiğimiz özen ile kabul görmüş kalite standartlarını uyguluyoruz. Kalite ve uyum süreçlerinin takibinin hem iç ekiplerimiz hem de bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmasını sağlıyoruz.