DDTECH | DX STARTS HERE - Panasonic Dijital Dönüşüm

Firma: Panasonic

Sektör: Elektrik & Elektronik / Üretim

Proje Adı: Panasonic Süreç Yönetim Projesi

Dijital Dönüşüm Ürünü: JobRouter

Dijital Dönüşüm Tercih Nedeni: Satın alma sürecinin yönetilebilir hale getirilmesi, zamandan ve maliyetlerden tasarruf

Proje Detayı

Manuel olarak yürütülmekte olan satın alma sürecinin; talebi açan, onaylayan, alımı yapan birimlerin farklılığı; ürün çeşidi, tutarı, talebin gerçek sahibi olan birim gibi değişkenler nedeniyle çok farklı onay adımlarından geçirilmesi gerekliliği, etkin yönetim ve ölçülebilirlik ile ilgili düzenlemeye olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Web tabanlı Jobrouter Süreç Yönetim platformuna geçiş ile birlikte, şirket bünyesinde satın alma talebinde bulunma yetkisi olan tüm kullanıcılar tarafından, standart alım kalemlerinden en detaylı alım kalemlerine kadar tüm alımlar, tek bir standart ekran ve süreç ile yönetilmeye başlandı. Sistemsel olarak, talep edilen ürünün niteliği, değeri, talepte bulunan kullanıcı, kullanıcının bağlı bulunduğu departman vb. değişkenlere göre tüm sürecin onay adımlarının dinamik olarak oluşturulması, platform üzerinden onayların takibi ve tamamlanması ve satın alma işlemlerinin uçtan uca yönetilmesi sağlandı. Tüm süreçte, JobRouter’ın kendisine iş adımı atanan kullanıcılara mail ile bildirim ve SLA tanımlama özelliği ile de atanan adımın belirlenen sürede tamamlanması, süreç performansının yönetilebilir ve ölçülebilir olması sağlandı.

Jobrouter ile birebir aynı satın alma ekranından girilen bir satın alma talebinin tek bir onay sonrası gerçekleşmesi mümkün olduğu gibi satın alma talebi girilen ürünün mahiyetine bağlı olarak 60’ın üzerinde onay adımından geçerek hatta bazı onayların Japonya’daki şirket merkezi yöneticileri tarafından verilmesi ile tamamlanması sağlandı.

JobRouter’ın çoklu dil desteği (24 farklı dil) sayesinde Türkçe başlatılan bir satın alma süreci, onay aşamalarında onaycının dil seçimine bağlı olarak İngilizce ya da Japonca olarak görüntülenmekte ve bir sonraki adıma ilgili onaycının seçmiş olduğu dile otomatik olarak çevrilerek aktarılmaktadır.

Proje’nin ilk fazı olan satın alma sürecinin canlıya alımı sonrası, Panasonic IT ekibi kendi kaynakları ile 20’nin üzerinde yeni süreci daha hayata geçirmiştir.

Proje Kazanımı

Zaman zaman üretimde gecikmelerin yaşanmasına sebep olan uzun satın alma süreçlerinin çok hızlı ve raporlanabilir şekilde hayata geçmesi sağlandı. JobRouter’ın low-code platform özelliği sayesinde iç kaynaklarla bir çok sürecin dijitalleşmesinin önü açılmış oldu.